به گزارش پایگاه خبری باشگاه، پنجمین جلسه شورای سیاست گذاری ورزش کارکنان گروه صنایع گیتی پسند صبح امروز با حضور کلیه اعضا در شرکت آتی لوله برگزار و عملکرد ورزش کارکنان در شش ماهه اول سال بررسی و تقویم 6 ماهه دوم در دستور جلسه قرار گرفت که حاضرین در جلسه دو ساعته ضمن بررسی مواردی از جمله نحوه برگزاری و حضور نیروهای انسانی در مسابقات را تصویب کردند