به گزارش پایگاه خبری باشگاه، در هفته سوم مسابقات فوتسال کارکنان گروه صنایع گیتی پسند چهار دیدار عصر امروز در سالن قدس کارگران اصفهان برگزار شد که نتایج ذیل بدست آمد

مانا شیمی0 سپهر پلیمر5
آتی قطعه2 آبنوس6
کیمیا جاوید دو 0 آذین لوله 3
آتی لوله دو 1 کیمیا جاوید 3

در پایان هفته سوم تیمهای مونا پلیمر و آذین لوله از گروه یک به دور دوم مسابقات راه پیدا کردند

در گروه دوم تیم های کیمیا جاوید یک و آتی لوله یک به ترتیب با 6 و 3 امتیاز اول و دوم هستند

در گروه سوم تیم سپهر پلیمر با 6 و مانا شیمی با 3 امتیاز اول و دوم هستند

در گروه چهارم تیم های آبنوس ، اصفهان چالاک و آتی قطعه با سه امتیاز اول تا سوم هستند

جهت مشاهده تصاویر بر روی اینجا کلیک نماید