به گزارش پایگاه خبری باشگاه جمعه  29 شهریور ماه  چهار دیدار در هفته سوم مسابقات فوتسال کارکنان گروه صنایع گیتی پسند در سالن قدس کارگران اصفهان برگزار خواهد شد که برنامه این دیدارها به شرح ذیل است
مانا شیمی - سپهر پلیمر ساعت 16
آتی قطعه - آبنوس ساعت 17
کیمیا جاوید دو - آذین لوله ساعت 18
آتی لوله دو - کیمیا جاوید یک ساعت 19

یاد آور می شود، رضا لاچینانی شماره 4 وجواد رحمانی شماره 8 از تیم آذین لوله در مسابقه هفته سوم از همراهی تیم خود محروم می باشند.