به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، در دومین روز مسابقات ورزشی مدیران گروه به میزبانی شایسته شرکت کیمیا جاوید،مسابقات به شرح زیر اجرا ونتایج آن اعلام می گردد.
پس از انجام مسابقات مرحله نهایی تنیس روی میز آقایان حمید زمانای از مونا اول ،امیرقرائتی منش ازمونا دوم و هادی کاشانی از مونا ،محمد رضا رجایی از فاوا مشترکا"سوم.
در مسابقت دارت که با حضور۶۴ نفر اجرا گردید:آقای محمود انصاری ازشرکت چالاک با کسب ۱۷۵ امتیاز ،علی مولا وردی از شرکت چالاک با۱۶۴ امتیاز وآقای محمد رضا نوری مهربا ۱۶۲ امتیاز از شرکت آذین لوله ،به ترتیب رتبه های اول تا سوم را بدست آوردند.
مسابقات فوتبال دستی با حضور ۲۷ تیم دو نفره در چهار گروه آغاز گردید وپس از انجام مراحل اول ودوم مسابقات،به دلیل کمبود زمان ،ادامه مسابقات مذکوربه زمان دیگری که بعدا" اطلاع رسانی خواهد شد ،برگزار می گردد.