به گزارش پایگاه خبری باشگاه روز گذشته مسابقات تنیس روی میز مدیران واحد های مختلف گروه صنایع گیتی پسند با حضور ۴۵ نفر وبه میزبانی شرکت آذین لوله برگزار گردید.مسابقات در جدول یک حذفی قرعه کشی وپس از مراحل اول ،دوم و سوم وانجام ۲۸ مسابقه هشت نفر به مراحل پایانی را یافته اند که مقرر شد مسابقات باقیمانده.در روز سه شنبه ۱'۵'۹۸ هم زمان با مسابقات فوتبال دستی مدیران که به میزبانی شرکت کیمیا جاوید برگژار خواهد شد ،تا تعیین نفرات برتر اجرا گردد.