به گزارش پایگاه خبری باشگاه روز جمعه 28 تیر ماه باشگاه گیتی پسند اقدام به برگزاری همایش یک روزه ورزشی ، تفریحی ، با عنوان صلاحیت ورزش بانوان در دوره های مختلف زندگی در سالن کارگران اصفهان می کند
در این همایش پیش بینی حضور حدود 300 نفر از همسران کارکنان گروه صنایع گیتی پسند بصورت سهمیه بندی ما بین شرکت های مختلف شده است
محتوای این همایش:
1 بررسی علمی موضوعات ساختاری و چگونگی بروز مشکلات
2 ارائه تمرینات علمی متناسب با هر دوره
3 مشارکت مدعوین در فعالیت های میدانی
4 مشاوره فردی بانوان داوطلب توسط متخصصین در حوزه صلاحیت ورزش بانوان
5 اهدا وسیله ورزشی به حاضرین در جهت تداوم فعالیت ها در منازل
6 شناسایی مشکلات اجتماعی و ارائه راهکارهای مناسب به افراد مشارکت کننده توسط متخصصین