‏🎬قسمت شانزدهم
🎞مستند ویژه فوتسال
⭐️با ستارگان ایران و جهان
میهمان: برونو زوچینالی از سائوپائولو برزیل

با همکاری:ریحانه صنعتگر

تهیه کننده و کارگردان:جواد شریف

 

@fcgitipasand