تیم فوتسال گیتی پسند در بازی برابر پرسپولیس تهران هیچ بازیکن محروم و مصدومی نخواهد داشت.