در جریان دیدار دو تیم گیتی پسند اصفهان و پرسپولیس تهران از ستاره فوتسال آسیا محمدرضا حیدریان تجلیل به عمل آمد.