تیم فوتبال نوجوانان گیتی پسند برابر عقاب درچه به یک پیروزی پر گل دست یافت.