مدیر فنی تیم فوتسال گیتی پسند گفت: با وجود نگرانی‌هایی که بابت خستگی ملی پوشان دارم اما یقین دارم دست خالی از ساری بازنمی‌گردیم.