مصطفی رئیسیان

لیگ دسته اول والیبال
  • کادر فنی
  • تصاویر
مصطفی رئیسیان
نام: مصطفی رئیسیان
تیم: گیتی پسند اصفهان

مصطفی رئیسیان

متولد اصفهان

سابقه بازی : سروقامتان همدان ، آکادمی اصفهان ، کارگران اصفهان

محل تبلیغات

اوند
دینا
گچ
کی دبیلو سی
مونا
نیواروم
نیکان
نوین
گیتی پسند