فرهاد وزیری

لیگ دسته اول والیبال
  • کادر فنی
  • تصاویر
فرهاد وزیری
نام: فرهاد وزیری
تیم: گیتی پسند اصفهان

فرهاد وزیری

متولد اصفهان

سابقه بازی در سرو قامتان همدان ، شهرداری کرج ، ترابری اصفهان ، گیتی پسند 

محل تبلیغات

اوند
دینا
گچ
کی دبیلو سی
مونا
نیواروم
نیکان
نوین
گیتی پسند