محمد مهدی حسین زاده

لیگ دسته اول والیبال
  • کادر فنی
  • تصاویر
محمد مهدی حسین زاده
نام: محمد مهدی حسین زاده
تیم: گیتی پسند اصفهان

محمد مهدی حسین زاده

متولد اصفهان

سابقه پزشکیاری ، ماسور و فیزویوتراپی

محل تبلیغات

اوند
دینا
گچ
کی دبیلو سی
مونا
نیواروم
نیکان
نوین
گیتی پسند