سعید سلیمی

لیگ برتر والیبال
  • کادر فنی
  • تصاویر
سعید سلیمی
نام: سعید سلیمی
تیم: گیتی پسند اصفهان

سعید سلیمی: سرپرست

متولد اصفهان

داراری مدرک درجه 2 والیبال ،رئیس بسیج ورزشکاران باغبهادران، رئیس هیات والیبال باغبهادران

محل تبلیغات