سعید سلیمی

لیگ دسته اول والیبال
  • کادر فنی
  • تصاویر
سعید سلیمی
نام: سعید سلیمی
تیم: گیتی پسند اصفهان

سعید سلیمی: سرپرست

متولد اصفهان

داراری مدرک درجه 2 والیبال ،رئیس بسیج ورزشکاران باغبهادران، رئیس هیات والیبال باغبهادران

محل تبلیغات

اوند
دینا
گچ
کی دبیلو سی
مونا
نیواروم
نیکان
نوین
گیتی پسند