مصطفی رئیسیان

لیگ برتر والیبال
  • کادر فنی
  • تصاویر
مصطفی رئیسیان
نام: مصطفی رئیسیان
تیم: گیتی پسند اصفهان

مصطفی رئیسیان

متولد اصفهان

سابقه بازی : سروقامتان همدان ، آکادمی اصفهان ، کارگران اصفهان

محل تبلیغات