فرهاد وزیری

لیگ برتر والیبال
  • کادر فنی
  • تصاویر
فرهاد وزیری
نام: فرهاد وزیری
تیم: گیتی پسند اصفهان

فرهاد وزیری

متولد اصفهان

سابقه بازی در سرو قامتان همدان ، شهرداری کرج ، ترابری اصفهان ، گیتی پسند 

محل تبلیغات