سید تقی موسوی - سرپرست علیرضا جعفری- سرمربی میثم ژیانمهر- مربی رضا امینی- مربی روح الله احمدی- پزشک علیرضا رهبران- تدارکات بازیکنان: سید جواد میر طبایی علیرضا خداشناس پوریا خرمن بیز ایلیاد هادی زاده...
احسان ابراهیمی- سرپرست سید مهدی حسینی -سرمربی علیرضا جعفری-مربی رضا امینی- مربی دکتر احمدی-پزشک علیرضا رهبران- تدارکات بازیکنان: امین ابراهیمی سید مهدی زمانی محمد علی پور فریدونی علیرضا جهانی فر...
کادر فنی: ابراهیم قلی عابدی : سرپرست عماد طورانی : سرمربی ناصر حیدری : مربی رضا امینی : مربی مصطفی داودی : پزشکیار حسن اشجع : تدارکات بازیکنان: طاها نصر اصفهانی داود شمشی سید مهدی موسوی محمد مهدی...
کادر فنی: ابراهیم قلی عابدی-سرپرست حسین شاهزیدی-سرمربی علی ناطقی-مربی فرید آقادادی-مربی مصطفی داودی-پزشکیار محمد هراتیان-تدارکات بازیکنان: محمد مختاریان طاها نصر اصفهانی محمد رضا امینی ابوالفضل...

shoar 1400

محل تبلیغات شما

اوند

گیتی پسند در رسانه

محل تبلیغات

اوند
دینا
گچ
کی دبیلو سی
مونا
نیواروم
نیکان
نوین
گیتی پسند