مدیر تیم: مجید قاسمی سر مربی: علیرضا جعفری کمک مربی: امید درودی مربی دروازه‌بان‌: حسین سطوت...

سرپرست : مجید قاسمی مدیر فنی : رسول غفوری سرمربی-بهروز خادمی مربی-میثم ژیانمهر مربی-رضا امینی...

بهروز خادمی-سرمربی مجید قاسمی-سرپرست رسول غفوری-مدیر فنی حسام ورزنده-مربی فرید آقادادی-مربی روح...

مدیر فنی: رسول غفوری سرپرست: مجید قاسمی سرمربی: علی ناطقی مربی: عماد طورانی مربی گلر: اسماعیل...

کادر فنی: مجید قاسمی – سرپرست حمزه یوسفی – سرمربی حسام ورزنده- مربی آرمان بالو – مربی روح الله...

سرپرست سید تقی موسوی سرمربی بهروز خادمی مربی حسام ورزنده مربی دروازه‌بان آرمان بالو پزشک حسین...

کادر فنی : مجید قاسمی-سرپرست بهروز خادمی-سرمربی رسول غفوری-مدیر فنی احمد سرائی زاده-مربی آرمان...

محل تبلیغات