سرپرست.سیدتقی موسوی سرمربی.حمزه یوسفی مربی مجید هاشمیان مربی دروازبان رضا امینی پزشک روح الله احمدی تدارکات علیرضا رهبران بازیکنان: مهدی مهدی خانی مسعود یوسف محمد هادی یوسفی محمد بیاتی سجاد موسوی...
کادر فنی 1.سید تقی موسوی =سرپرست 2.مهدی محمدی، سرمربی 3.علی ناطقی، مربی .4آرمان بالو، مربی دروازه بانها 5.روح الله احمدی، پزشک 6.رسول غفوری، مدیر فنی 7.علیرضا رهبران، تدارکات بازیکنان 8.حمید رضا...
کادر فنی: سید تقی موسوی-سرپرست حمید رضا گرامی-سرمربی حمزه یوسفی-مربی اسماعیل گرامی-مربی حسین نظیفی-پزشکیار علیرضا رهبران-تدارکات بازیکنان: دانیال شعاعی امیر حسین جعفری علی رئیسی هادی افشاری محمد...

shoar 1400

محل تبلیغات شما

اوند

گیتی پسند در رسانه

محل تبلیغات

اوند
دینا
گچ
کی دبیلو سی
مونا
نیواروم
نیکان
نوین
گیتی پسند