کادر فنی مهدی محمدی-سرمربی سید تقی موسوی-سرپرست حسین سطوت-مربی حسام ورزنده- مربی محمد دهخدا -مربی...

کادر فنی سید تقی موسوی-سرپرست علی ناطقی- سرمربی علیرضا کمالی- مربی اسماعیل گرامی-مربی روح الله...

سرپرست.سیدتقی موسوی سرمربی.حمزه یوسفی مربی مجید هاشمیان مربی دروازبان رضا امینی پزشک روح الله...

کادر فنی 1.سید تقی موسوی =سرپرست 2.مهدی محمدی، سرمربی 3.علی ناطقی، مربی .4آرمان بالو، مربی دروازه...

کادر فنی: سید تقی موسوی-سرپرست حمید رضا گرامی-سرمربی حمزه یوسفی-مربی اسماعیل گرامی-مربی حسین...

محل تبلیغات