به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، امروز باشگاه گیتی پسند میزبان تعدادی از مسئولین پلیس راه استان اصفهان بود.
در این دیدار که سرهنگ شاکری معاون پلیس راه استان اصفهان و هیات همراه با عضو هیات مدیره و قائم مقام باشگاه گیتی پسند داشتند طرفین بر استفاده از پتانسیل های فرهنگی دو ارگان به منظور ایجاد فرهنگ سازی بهینه تاکید نمودند.
در این نشست ابتدا محمد حسین عراقی زاده ضمن خیر مقدم به میهمانان در خصوص فعالیتهای گروه صنایع گیتی پسند و باشگاه صحبت نمود.
وی افزود : گروه صنایع گیتی پسند بعنوان مسئولیت اجتماعی و در قالب باشگاه فرهنگی ، ورزشی آمادگی فعالیتهای فرهنگی با مشارکت پلیس راه استان را دارد.
در ادامه سرهنگ شاکری ضمن خرسندی از حضور در گیتی پسند گفت : گروه صنایع گیتی پسند در قالب باشگاه فعالیت چشمگیری در امور ورزش و فرهنگی استان دارد که جای بسی خوشحالیست و قطعا پلیس راه استان خواستار همکاری های فیمابین در امور فرهنگی با این باشگاه می باشد.