به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، هیات مدیره باشگاه گیتی پسند روز گذشته (دوم بهمن ماه) با حضور اعضاء تشکیل جلسه داد .

از مصوبات این جلسه حمایت هیات مدیره از عملکرد محمد کشاورز بود و این سرمربی جهت فصل 1402 نیز در سمت خود ابقا گردید.

در حاشیه این جلسه محمد حسین عراقی زاده عضو هیات مدیره باشگاه گفت : طی روزهای گذشته مذاکراتی با کشاورز داشتیم و برنامه های وی را جهت سال آینده دریافت و پس از بررسی هیات مدیره مقرر گردید در سال 1402 نیز محمد کشاورز بعنوان سرمربی گیتی پسند در رشته فوتسال به فعالیت خود ادامه دهد.