به گزارش پایگاه خبری باشگاه، صبح امروز هفته پایانی نهمین دوره مسابقات فوتسال کارکنان صنایع گیتی پسند برگزار و نتایج زیر رقم خورد.
رده بندی - مونا پلیمر یک ۶ آتی لوله یک ۲
فینال_ سپهر پلیمر ۲ اصفهان چالاک ۰
با توجه به نتایج روز پایانی تیم‌های برتر این دور از مسابقات به ترتیب زیر مشخص شدند.
مقام اول سپهر پلیمر
مقام دوم اصفهان چالاک
مقام سوم مونا پلیمر یک