به گزارش پایگاه خبری باشگاه با درخواست محمد کشاورز و مذاکره مدیران باشگاه ، محمد شجری در فصل 1401 - 1402 به تیم فوتسال گیتی پسند پیوست.
شجری سابقه حضور در تیم های شهرداری ساوه ، حفاری اهواز ، تاسیسات دریایی ، گیتی پسند ، مس سونگون ، کراپ الوند قزوین همچنین تیم ملی فوتسال را دارد
.