آخرین وضعیت تیم فوتسال گیتی پسند در گفت و گو با محمد کشاورز سرمربی ، علی اصغر حسن زاده کاپیتان و فرهاد توکلی بازیکن گیتی پسند