باخبر شدیم آقای باجول رییس هیات والیبال استان اصفهان در غم از دست دادن یکی از اقوام خود سوگوار شده است، باشگاه فرهنگی ورزشی صنایع گیتی پسند بر خود واجب می داند ضمن ابراز همدردی با خانواده باجول برای آن مرحوم از درگاه خداوند متعال طلب مغفرت الهی نماید.

@fcgitipasand