به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، با پیگیری مدیران گیتی پسند و مدیریت پزشکی ورزشی باشگاه کلیه ورزشکاران بالای 18 سال این باشگاه در صورت تمایل واکسن کرونا خواهند زد.
دکتر امیر حسین روشنفکر مدیر پزشکی ورزشی گیتی پسند با تایید مطلب فوق افزود : باشگاه گیتی پسند بنا بر رسالت اجتماعی خود و به منظور بالا بردن سطح ایمنی ورزشکاران خود افراد واجد شرایط بالای 18 سال را واکسینه خواهد کرد.
وی افزود تزریق واکسن ها داوطلبانه بوده و اگر کسی تمایل نداشته باشد اجباری در کار نیست.