به گزارش پایگاه خبری باشگاه، ظهر امروز شرکت آتی قطعه میزبان مرحله نهایی مسابقات دارت کارکنان گروه صنایع گیتی پسند بود.
در این مسابقه 27 نفر راه یافته به مرحله نهایی با رعایت پروتکل های بهداشتی به رقابت پرداختند.
در پایان نفرات برتر مشخص شدند.
مقام اول ابوالفضل صابرنژاد از اصفهان چالاک با 233 امتیاز
مقام دوم مهدی کلانتری از مونا پلیمر با 215 امتیاز
مقام سوم محمد نجفی از اصفهان چالاک با 172 امتیاز