با خبر شدیم محمد رضا سنگ سفیدی بازیکن ملی پوش گیتی پسند در غم از دست دادن پدر بزرگ خود سوگوار شده است، باشگاه فرهنگی ورزشی صنایع گیتی پسند بر خود واجب می داند ضمن ابراز همدردی با خانواده سنگ سفیدی برای آن مرحوم از درگاه خداوند متعال طلب مغفرت الهی نماید.