به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، با توجه به سرمایه گذاری باشگاه گیتی پسند در رده های پایه و جذب استعدادهای فوتسال استان و کشور  ، از طرف مدیران گیتی پسند مهدی محمدی مربی بزرگسالان این باشگاه با حفظ سمت بعنوان مشاور فنی تیم های پایه در فصل 1400 منصوب گردید.