مطلع شدیم، متاسفانه، جناب آقای مهندس مصطفی وعیدی ، رییس هیات مدیره گروه صنایع گیتی پسند و حاج عباس آقا وعیدی دبیر محترم هیات مدیره ، در غم از دست دادن عموی گرامی خویش عزادار شده اند .ضمن تسلیت و آرزوی صبر برای ایشان و سایر بازماندگان ، علو درجات را برای آن عزیز سفرکرده، مسئلت داریم .
@fcgitipasand