با خبر شدیم دکتر جواد محمدی مدیرعامل پرتلاش باشگاه ذوب آهن اصفهان در غم از دست دادن برادر خود سوگوار شده است ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنایع گیتی پسند بر خود واجب می داند ضمن ابراز همدردی با خانواده محمدی ، برای آن مرحوم از درگاه حق تعالی طلب مغفرت الهی نماید