به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، تیم فوتسال گیتی پسند در ادامه مراحل آماده سازی خود از امروز وارد اردوی یک هفته ای خواهد شد
شاگردان حمید بیغم 20 الی 22 مهر ماه در شهر ساوه اردو خواهند داشت و در دو دیدار دوستانه با تیم های شهرداری و سن ایچ ساوه به رقابت می پردازند سپس به مشهد مقدس سفر خواهند کرد و ادامه مراحل آماده سازی خود را در این شهر سپری خواهند کرد
قرار است گیتی پسند در مشهد نیز چند دیدار دوستانه داشته باشد