به گزارش پایگاه خبری باشگاه در هفته ششم مسابقات والیبال کارکنان گروه صنایع گیتی پسند عصر روز جمعه 4 دیدار در سالن قدس کارگران اصفهان برگزار شد که نتایج ذیل حاصل شد صنایع فلزی چالاک 2 آتی لوله 1 نوین...
به گزارش پایگاه خبری باشگاه دومین هفته از برگزاری کلاس های آموزشی اعضاء کمیته های ورزشی واحد های تحت پوشش گروه صنایع گیتی پسند از ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه۱۸'۱۰'۹۷ با همکاری مدیریت واحد آموزش گروه و...
به گزارش پایگاه خبری باشگاه بر اساس اعلام مدیریت ورزش کارکنان برنامه هفته پنجم مسابقات والیبال کارکنان گروه در روز جمعه ۲۱'۱۰'۹۷ سالن قدس کارگران مشخص شد بر اساس برنامه در این روز چهار دیدار برگزار...
مرحله نهایی مسابقات تنیس روی میز کارکنان گروه با شرکت ۴۰ نفر از برگزیدگان مرحله مقدماتی(درون واحد ها)از ۱۴ واحد صنعتی گروه صنایع گیتی پسند از ساعت ۱۲ روز چهارشنبه ۱۲'۱۰"۹۷به میزبانی شرکت آتی لوله...
به گزارش پایگاه خبری باشگاه صبح چهارشنبه موضوعات ورزشی کارکنان گروه با مشارکت مدیریت پژشکی ورزشی و ورزش کارکنان باشگاه و همکاری مدیر واحد آموزش گروه تشکیل گردید.در این دوره از کلاس ها موضوعاتی با...
به گزارش پایگاه خبری باشگاه در هفته چهارم مسابقات والیبال کارکنان گروه صنایع گیتی پسند عصر امروز چهار دیدار در سالن قدس کارگران اصفهان برگزار شد نتایج هفته چهارم صنایع فلزی چالاک 2 کیمیا جاوید 0 آتی...
برنامه هفته چهارم پنجمین دوره مسابقات والیبال کارکنان جمعه 7/10/97 سالن قدس کارگران کیمیا جاوید با صنایع فلزی ساعت 16 نوین اتصال با آتی لوله ساعت 17 آتی قطعه با مونا پلیمر ساعت 18 دفتر اصفهان با...
مرحله نهایی مسابقات ضربه آزاد گل کوچک کارکنان گروه از ساعت ۱۲ روز چهارشنبه ۲۸'۹'۹۷در شرکت دیتا پلیمر به میزبانی مونا پلیمر آغاز گردید.در این مرحله تعدا د ۹۳ نفر در قالب ۳۱ تیم از ۱۴ شرکت حضور...

سال جهش تولید

ارتباط با مدیریت

ارتباط با مدیریت باشگاه گیتی پسند

در صورتی که تمایل دارید پیام های شما را مستقیم مدیریت مطالعه کند می توانید اینجا را کلیک کنید...

اینجا را کلیک کنید...

محل تبلیغات شما

اوند

محل تبلیغات

اوند
دینا
گچ
کی دبیلو سی
مونا
نیواروم
نیکان
نوین
گیتی پسند