به گزارش پایگاه خبری باشگاه، 16 تیم صعود کننده به مرحله بعد رقابت ها که به صورت تک حذفی انجام می شود مشخص شد. جمعه این هفته چهار دیدار به انجام می رسد که برنامه این هفته به شرح زیر اعلام شده است:...
به گزارش پایگاه خبری باشگاه، در روز هشتم مسابقات فوتسال کارکنان گیتی پسند عصر روز جمعه 3 دیدار برگزار شد و نتایج زیر بدست آمد. نتایج کامل روز هشتم این رقابتها به شرح زیر اعلام می گردد: جمعه...
روز هشتم مسابقات فوتسال کارکنان گیتی پسند روز جمعه جاری به انجام می رسد. به گزارش پایگاه خبری باشگاه، روز هشتم و پایانی مرحله اول مسابقات فوتسال کارکنان روز جمعه 2 مهرماه از ساعت 15 در سالن اطشاران...
به گزارش پایگاه خبری باشگاه، در روز هفتم مسابقات فوتسال کارکنان گیتی پسند عصر روز جمعه 4 دیدار برگزار شد و نتایج زیر بدست آمد. نتایج کامل روز هفتم این رقابتها به شرح زیر اعلام می گردد: جمعه...
روز هفتم مسابقات فوتسال کارکنان گیتی پسند روز جمعه جاری به انجام می رسد. به گزارش پایگاه خبری باشگاه، روز هفتم مسابقات فوتسال کارکنان روز جمعه 26 شهریور ماه از ساعت 15 در سالن اطشاران برگزار می شود....
به گزارش پایگاه خبری باشگاه، در روز ششم مسابقات فوتسال کارکنان گیتی پسند عصر روز جمعه 4 دیدار برگزار شد و نتایج زیر بدست آمد. نتایج کامل هفته ششم این رقابتها به شرح زیر اعلام می گردد: جمعه 19 شهریور...
وسایل ورزشی مورد نیاز واحدهای تولیدی گروه از سوی باشگاه فرهنگی ورزشی گیتی پسند در اختیار واحدهای تولیدی گروه قرار گرفت. به گزارش پایگاه خبری باشگاه، پس از استقبال واحدهای تولیدی گروه از برنامه ورزشی...
به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، برنامه هفته ششم فوتسال کارکنان گروه صنایع گیتی پسند در مجموعه ورزشی اطشاران به شرح زیر اعلام میگردد: جمعه ۹۵/۶/۱۹ پشتیبانی چالاک - آذین لوله / ساعت ۱۵ آتی قطعه - دفتر...

شعار سال 1397

ارتباط با مدیریت

ارتباط با مدیریت باشگاه گیتی پسند

در صورتی که تمایل دارید پیام های شما را مستقیم مدیریت مطالعه کند می توانید اینجا را کلیک کنید...

اینجا را کلیک کنید...

محل تبلیغات شما

اوند

محل تبلیغات

اوند
دینا
گچ
کی دبیلو سی
مونا
نیواروم
نیکان
نوین
رسا