به گزارش پایگاه خبری باشگاه، در روز هفتم مسابقات فوتسال کارکنان گیتی پسند عصر روز جمعه 4 دیدار برگزار شد و نتایج زیر بدست آمد. نتایج کامل روز هفتم این رقابتها به شرح زیر اعلام می گردد: جمعه...
روز هفتم مسابقات فوتسال کارکنان گیتی پسند روز جمعه جاری به انجام می رسد. به گزارش پایگاه خبری باشگاه، روز هفتم مسابقات فوتسال کارکنان روز جمعه 26 شهریور ماه از ساعت 15 در سالن اطشاران برگزار می شود....
به گزارش پایگاه خبری باشگاه، در روز ششم مسابقات فوتسال کارکنان گیتی پسند عصر روز جمعه 4 دیدار برگزار شد و نتایج زیر بدست آمد. نتایج کامل هفته ششم این رقابتها به شرح زیر اعلام می گردد: جمعه 19 شهریور...
وسایل ورزشی مورد نیاز واحدهای تولیدی گروه از سوی باشگاه فرهنگی ورزشی گیتی پسند در اختیار واحدهای تولیدی گروه قرار گرفت. به گزارش پایگاه خبری باشگاه، پس از استقبال واحدهای تولیدی گروه از برنامه ورزشی...
به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، برنامه هفته ششم فوتسال کارکنان گروه صنایع گیتی پسند در مجموعه ورزشی اطشاران به شرح زیر اعلام میگردد: جمعه ۹۵/۶/۱۹ پشتیبانی چالاک - آذین لوله / ساعت ۱۵ آتی قطعه - دفتر...
به گزارش پایگاه خبری باشگاه، در روز پنجم مسابقات فوتسال کارکنان گیتی پسند عصر روز جمعه 4 دیدار برگزار شد و نتایج زیر بدست آمد. نتایج کامل هفته پنجم این رقابتها به شرح زیر اعلام می گردد: جمعه 12...
به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، برنامه هفته پنجم فوتسال کارکنان گروه صنایع گیتی پسند در مجموعه ورزشی اطشاران به شرح زیر اعلام میگردد: جمعه 12 شهریور 95 صنایع شیمیایی - فجر آتی لوله / ساعت ۱۵ رعد مونا...
به گزارش پایگاه خبری باشگاه، در روز چهارم مسابقات فوتسال کارکنان گیتی پسند عصر روز جمعه 4 دیدار برگزار شد و نتایج زیر بدست آمد. نتایج کامل هفه چهارم این رقابتها به شرح زیر اعلام می گردد: جمعه 4...

سال رونق تولید

ارتباط با مدیریت

ارتباط با مدیریت باشگاه گیتی پسند

در صورتی که تمایل دارید پیام های شما را مستقیم مدیریت مطالعه کند می توانید اینجا را کلیک کنید...

اینجا را کلیک کنید...

محل تبلیغات شما

اوند

گیتی پسند در رسانه

محل تبلیغات

اوند
دینا
گچ
کی دبیلو سی
مونا
نیواروم
نیکان
نوین
گیتی پسند