به گزارش پایگاه خبری باشگاه چهارمین دوره آموزشی کارکنان گروه در حوزه ورزش کارکنان باشگاه فرهنگی ورزشی گروه صنایع گیتی پسند از ساعت ۸:۳۰روز یکشنبه ۲۹'۱۰'۹۸ با موضوع وضعیت بدنی ،سواد حرکتی و ارگونومی حین کار با مشارکت واحد آموزش گروه و تدریس تخصصی دکتر امیر حسین روشنفکر پزشک ورزشی ودکترای تخصصی حرکات اصلاحی ، ومدیریت پزشکی باشگاه گیتی پسنددر محل مدیریت مرکز آموزش گروه با حضور ۳۰ نفر نمایندگان ورزشی و مدیران اداری واحد های مختلف برگزار گردید.در این دوره ۴ ساعته ضمن ارائه اطلاعات لازم در حوزه سلامتی ساختار جسمانی کارکنان و خانواده های تحت پوشش ایشان،به ارزیابی فیزیکی تعدادی از حاضرین در این کلاس پرداخته و نمونه های بارز مشکلات ساختاری کارکنان با بهرهمندی از ترم افزارهای مرتبط جهت تفهیم بهتر مطالب به شرکت کنندگان اجرا گردید