دکتر امیر حسین روشنفکر مدیر پزشکی ورزشی باشگاه گیتی پسند در گفت و گو با پایگاه خبری باشگاه در رابطه با مصدومان گیتی پسند گفت : حسین فهیمی مقدم در اردوی کیش دچار پیچ خوردگی مچ پا شده بود و با استراحت ، فیزیوتراپی و بازتوانی تخصصی به تمرینات بازگشته و آماده حضور در مسابقات است
دکتر روشنفکر در رابطه با مهران عالیقدر گفت : آقای عالیقدر بدلیل استرین درجه 2 در عضله رکتوس فموریس از چند هفته گذشته تحت درمان طبی و فیزیوتراپی قرار گرفته و نظر به سیر بهبود قابل توجه ایشان می تواند با ادامه برنامه بازتوانی ، به تمرینات تیمی اضافه شود و با تشخیص کادر فنی و پزشکی تیم در مسابقات پیش رو شرکت نماید
مدیر پزشکی ورزشی باشگاه گیتی پسند در خصوص میثم برمشوری گفت : آقای برمشوری با توجه به تشکیل کان استخوانی در محل شکستگی دست با استفاده از بی حرکتی (آتل) در حال حاضر می تواند در تمرینات تیمی حضور پیدا کند
این پزشک متخصص آسیب های ورزشی در رابطه با محمد رضا سنگ سفیدی دیگر مصدوم گیتی پسند نیز گفت : بازیکن مذکور به دنبال برخورد مستقیم با بازیکن ملی حفاری اهواز دچار درد در مچ پای راست گردیده که با توجه به عدم وجود شکستگی در گرافی مچ پا با چند روز استراحت ، فیزیوتراپی و تمرینات بازتوانی می تواند در تمرینات شرکت نماید