به گزارش پایگاه خبری باشگاه عصر امروز در حاشیه تمرین تیم فوتسال گیتی پسند با حضور دکتر امیر حسین روشنفکر مدیر پزشکی ورزشی باشگاه اولین کلاس پزشکی ورزشی در سال جاری برای بازیکنان و کادر فنی گیتی پسند برگزار شد

در این کلاس آموزش جدیدترین اطلاعات پزشکی ورزشی ، مراقب های درمانی به همراه آشنایی با مکمل ها و دوپینگ  تدریس شد