باشگاه فرهنگی ورزشی صنایع گیتی پسند مشهد در دوبخش آکادمی و حرفه ای فعالیت می کند این باشگاه در بخش حرفه ای تیم های ذیل را دارد نونهالان حضور در مسابقات مناطق و صعود به لیگ برتر نوجوانان نایب قهرمان...

محل تبلیغات

اوند
دینا
گچ
کی دبیلو سی
مونا
نیواروم
نیکان
نوین
گیتی پسند