آکادمی فوتسال گیتی پسند زرین شهر

آدرس :اصفهان ، زرین شهر ،خیابان شهید بهشتی ، خیابان آیت الله مدیسه ای ورزشگاه شهدای 17 شهریور

مدیر: سجاد کاظمی

مربی : حامد شاهمردای

مربی : امید مهدیان

مربی : حسین بهشتیان

مربی اسماعیل عطایی

مربی سجاد ناصری

راه های ارتباطی :

کانال تلگرامی :   fcsgplenjan@

شماره تماس:

09302968299