آکادمی فوتسال گیتی پسند شاهین شهر

آدرس : اصفهان ، شاهین شهر ، فرعی 9 مخابرات سالن الزهرا

مدیر: علی آذرپرور

مربی : مهدی آذرپرور

مربی :کامران موحدنیا

راه های ارتباطی :

کانال تلگرامی :  gitipasandacademy@

شماره تماس:

09109775332

09134257400

09133001550