آکادمی فوتسال گیتی پسند بهارستان

آدرس : اصفهان ، بهارستان ، خ الفت شرقی ، خیابان طاهر ، مجموعه ورزشی شهدای گمنان

مدیر: شاهین مکارمی

مربی : رضایی

مربی : طهماسبی

مربی : عرب جعفری

راه های ارتباطی :

کانال تلگرامی :   .......

شماره تماس:

03136821212

09139223590

0913189505