به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، روابط عمومی باشگاه گیتی پسند سالروز فعالیت راه اندازی پایگاه خبری فوتسال را به این پایگاه تبریک عرض می نماید.