سرمربی تیم ارژن فارس گفت: در برابر تیم بزرگی مثل گیتی پسند واقعا هیچ کس حریف بازیکنان بزرگ این تیم نیست .

حمید کمالی بعد از شکست سنگین تیمش مقابل گیتی پسند اصفهان اظهار داشت: ما به دلیل چهار عامل این بازی را واگذار کردیم اول از همه داوری خیلی خراب سوت زد و تیم ما را دچار چالش کرد.

وی اضافه کرد: مهره های گیتی پسند کار را برای هر تیمی سخت و دشوار می کنند و از طرفی بی تجربگی بازیکنان باعث از دست رفتن خیلی از موقعیت های گل شد.

سرمربی تیم ارژن فارس گفت: عامل چهارم به تفاوت میان دروازه بان اول و ذخیره تیم ما برمی گشت که ما مجبور بودیم در این  دیدار از او استفاده کنیم.