به گزارش پایگاه خبری باشگاه ابوالفضل حسن خانی گلر ملی پوش امید گیتی پسند بعد از مصدومیت در تمرینات و پاره شدن رباط خود روز گذشته در بیمارستان شریعتی اصفهان زیر تیغ جراحی پزشکان رفت 

خانی عمل 6 ساعته خود را با موفقیت طی کرده و انتظار می رود طی چند ماه آینده به میادین ورزش باز گردد

باشگاه فرهنگی ورزشی صنایع گیتی پسند برای ابوالفضل حسن خانی آرزوی سلامتی و بهبود می کند