به گزارش پایگاه خبری باشگاه بر اساس برنامه در هفته سوم مسابقات فوتسال کارکنان گروه صنایع گیتی پسند روز جمعه مورخ 26 مرداد ماه چهار دیدار در سالن قدس کارگران اصفهان برگزار خواهد شد

کیمیا جاوید - آذین لوله نوین ساعت 16

سپهر پلیمر- صنایع فلزی ساعت 17

طاها آتی لوله - آتی قطعه ساعت 18

ماهان آتی لوله – آذین لوله سپاهان ساعت 19