مسابقات والیبال کارکنان گروه صنایع گیتی پسند در روز هفتم با پیروزی تیم های آذین لوله، مونا پلیمر، آتی لوله دو و یک به پایان رسید.

به گزارش خانه خبر گیتی پسند، بنابر اعلام ورزش همگانی باشگاه نتایج این هفته از رقابت ها به شرح زیر اعلام شد:

روز هفتم مسابقات والیبال کارکنان- جمعه 29 دی ماه 96

آذین لوله ۲ سروش صنعت ۱

(۲۵-۱۶و۲۵-۲۲و۱۵-۱۲)

مونا پلیمر ۲ معاونت اداری ۰

(۱۴-۲۵و۲۵-۱۴)

آتی لوله دو ۲ سپهر پلیمر ۰

(۲۰-۲۵و۲۵-۱۸)

آتی لوله یک ۲ معاونت مالی ۰

(به علت عدم حضور تیم معاونت مالی ،باخت فنی )

مسابقات والیبال کارکنان گروه جمعه جاری در مرحله گروهی به پایان می رسد که بر این اساس 3 دیدار برگزار می شود.

برنامه هفته هشتم(پایانی مرحله اول)در روز جمعه 6 بهمن 96

آتی لوله دو - معاونت اداری ساعت ۱۵

مونا پلیمر - بهینه کار ساعت ۱۶

کیمیا جاوید - سپهر پلیمر ساعت ۱۷