‏🎬قسمت دوازدهم 🎞مستند ویژه فوتسال ⭐️با ستارگان فوتسال ایران و جهان میهمان: سعید احمد عباسی @fcgitipasand
‏🎬قسمت نهم 🎞مستند ویژه فوتسال ⭐️با ستارگان فوتسال ایران و جهان میهمان: محمد کشاورز @fcgitipasand
‏🎬قسمت ششم 🎞مستند ویژه فوتسال ⭐️با ستارگان فوتسال ایران و جهان میهمان: محمد طاهری @fcgitipasand
‏🎬قسمت یازدهم 🎞مستند ویژه فوتسال ⭐️با ستارگان فوتسال ایران و جهان میهمان: احمد اسماعیل پور _شنزن چین @fcgitipasand
‏🎬قسمت هشتم 🎞مستند ویژه فوتسال ⭐️با ستارگان فوتسال ایران و جهان میهمان: علی عابدین از اندونزی @fcgitipasand
‏🎬قسمت پنجم 🎞مستند ویژه فوتسال ⭐️با ستارگان فوتسال ایران و جهان میهمان: سپهر محمدی از روسیه @fcgitipasand
‏🎬قسمت دهم 🎞مستند ویژه فوتسال ⭐️با ستارگان فوتسال ایران و جهان میهمان: علی اصغر حسن زاده @fcgitipasand
‏🎬قسمت هفتم 🎞مستند ویژه فوتسال ⭐️با ستارگان فوتسال ایران و جهان میهمان: حسین طیبی از قزاقستان @fcgitipasand

سال جهش تولید

ارتباط با مدیریت

ارتباط با مدیریت باشگاه گیتی پسند

در صورتی که تمایل دارید پیام های شما را مستقیم مدیریت مطالعه کند می توانید اینجا را کلیک کنید...

اینجا را کلیک کنید...

محل تبلیغات شما

اوند

محل تبلیغات

اوند
دینا
گچ
کی دبیلو سی
مونا
نیواروم
نیکان
نوین
گیتی پسند