در اولین همایش یک روز شاد با خانواده گیتی پسند بیش از 1000 نفر از خانواده های کارکنان گروه صنایع گیتی پسند در روز جمعه مورخ 1 تیر ماه در باغ طلوع اصفهان به ورزش و فعالیت های فرهنگی پرداختند

شعار سال 1397

ارتباط با مدیریت

ارتباط با مدیریت باشگاه گیتی پسند

در صورتی که تمایل دارید پیام های شما را مستقیم مدیریت مطالعه کند می توانید اینجا را کلیک کنید...

اینجا را کلیک کنید...

محل تبلیغات شما

اوند

محل تبلیغات

اوند
دینا
گچ
کی دبیلو سی
مونا
نیواروم
نیکان
نوین
گیتی پسند